Regulamin

 

REGULAMIN DLA OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W IMPREZIE PROJEKT PLAŻA 2022

1) Impreza jest bezpłatna i dostępna dla uczestników pod warunkiem przestrzegania poniższego regulaminu oraz zasad  bezpieczeństwa i porządku na terenie jej przeprowadzania.

2) Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych  organizatora (agencji ochrony) oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ze strony Organizatora.

3) Organizator zastrzega, że w przypadku, gdy będą wymagały tego odpowiednie zapisy prawa, uczestnicy imprezy mogą  zostać zobowiązani do zakładania maseczek ochronnych lub spełnienia innych wytycznych i zaleceń Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej, w zależności od panującej na danym obszarze i w danym czasie sytuacji epidemicznej. W  przypadku wprowadzania takich przepisów, organizator może warunkować wejście na teren imprezy od założenia  maseczki przez uczestnika lub spełnienia innych, rekomendowanych zaleceń.

4) Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób  obecnych na imprezie, przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności przestrzegać zakazu:

a. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych,

b. palenia na terenie imprezy papierosów, w tym papierosów elektronicznych oraz innych używek,

c. wnoszenia i posiadania narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników imprezy,

d. wnoszenia i posiadania broni, materiałów wybuchowych oraz materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e. wnoszenia i posiadania materiałów pirotechnicznych,

f. wnoszenia i posiadania środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających  środków.

5) Osoby w stanie nietrzeźwym nie są wpuszczane oraz będą wypraszane z terenu imprezy.

6) Wszystkie osoby znajdujące się na terenie imprezy wyrażają zgodę i udzielają prawa na użycie swojego wizerunku w  telewizji oraz w internecie, jak również wyrażają zgodę i udzielają prawa na użycie swojego wizerunku w formie zdjęć  wykonywanych na terenie imprezy Projekt Plaża.

7) Osoby biorące czynny udział w imprezie tj. uczestnicy zawodów i atrakcji odbywających się na terenie imprezy, torze  wodnym oraz poza nim deklarują, że:

a. wyrażają zgodę i udzielają prawa na użycie swojego wizerunku w telewizji oraz w internecie,

b. wyrażają zgodę i udzielają prawa na użycie swojego wizerunku w formie zdjęć wykonywanych na terenie imprezy  Projekt Plaża i publikowania ich na stronach internetowych oraz social mediach Grupy TVN oraz stronach i social  mediach partnerów i sponsorów,

c. biorą udział we wszelkich konkursach, animacjach rekreacyjno – sportowych na własną odpowiedzialność,

d. mają ukończone 18 lat lub uczestniczą w konkursach i animacjach za zgodą prawnego opiekuna,

e. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

8) Służby porządkowe organizatora mają prawo odmówienia wstępu na imprezę lub usunięcie z terenu imprezy osoby nie  przestrzegającej regulaminu, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach, ujęcia i przekazania Policji lub Straży  Miejskiej.

9) Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania zasad poszanowania mienia publicznego oraz przepisów ogólnych  bhp i przeciwpożarowych.

10) Ponadto zakazuje się:

a. przekraczania barierek ochrony i wygrodzeń,

b. wchodzenia na obszary nie przeznaczone dla uczestników imprezy,

c. wprowadzania na teren imprezy zwierząt,

d. wprowadzania na teren imprezy rowerów.

11) Wszyscy uczestnicy imprezy w wypadku zdarzeń nadzwyczajnych zobowiązani są zastosować się do poleceń  przekazywanych przez organizatora, pracowników służb porządkowych oraz Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i  Pogotowia Ratunkowego.

12) Na terenie imprezy zakazane jest (pod rygorem opisanym w punkcie 8):

a. prowadzenie jakichkolwiek form agitacji,

b. prowadzenie działań promocyjnych oraz sprzedaży bez zezwolenia organizatora,

c. zakłócanie spokoju,

d. uniemożliwianie realizacji działań organizatora.

13) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wniesione i pozostawione na terenie imprezy.

14) W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator. 15) Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna.

Organizator Imprezy


Komentarze (0)

Dodaj komentarz do artykułu
, aby dodać komentarz
Dodaj komentarz do artykułu
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
Pomoc | Zasady forum
Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
tvnpix